Co należy wiedzieć o OC dla lekarzy?

Zawód lekarza wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością. To wymagający zawód polegający na ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia. Duże obciążenie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, jakie wiąże się z tym zawodem, niestety bywa przyczyną popełnienia przez lekarza błędu medycznego. Często jego powodem jest po prostu zbyt duże przemęczenie i związana z tym chwila nieuwagi. Każdy lekarz doskonale wie, że wielogodzinne dyżury mogą niestety przyczyniać się do popełnienia błędu w sztuce. Z tego też powodu obowiązkiem każdego medyka jest posiadanie ważnej polisy OC, która stanowi ochronę zarówno dla lekarza, jak i dla pacjenta, który w wyniku błędu poniesie szkodę.

Czym jest ubezpieczenie OC dla lekarzy?

Jak wspomniano, każdy lekarz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Mowa tu oczywiście o lekarzach, którzy czynnie wykonują swój zawód. Polisa OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej chroni nie tylko samego lekarza, ale również poszkodowanego pacjenta. W przypadku popełniania przez lekarza błędu medycznego, którego skutkiem będzie wystąpienie szkody u pacjenta, wówczas poszkodowanemu pacjentowi przysługiwać będzie odszkodowania w ramach polisy ubezpieczeniowej lekarza. Jeśli zaś chodzi o medyka, to ten dzięki ważnej polisie OC nie będzie musiał wypłacać odszkodowania z własnych środków finansowych, lecz zostanie ono w jego imieniu wypłacone przez firmę ubezpieczeniową. Dzięki obowiązkowi ubezpieczeniowemu lekarzy każdy poszkodowany pacjent ma gwarancję tego, że w przypadku wstąpienia szkody wynikłej z błędu medycznego zawsze otrzyma należne mu odszkodowanie.

Na jakie odszkodowanie może liczyć poszkodowany pacjent w ramach OC lekarza?

Ubezpieczenie OC dla lekarzy obejmuje różne świadczenia na rzecz poszkodowanych pacjentów. Mowa tu choćby o pokryciu kosztów leczenia oraz rehabilitacji, jeśli pacjent będzie się musiał poddać takiemu leczeniu lub rehabilitacji w wyniku błędu lekarskiego. Dodatkowo, jeśli poszkodowany pacjent nie będzie mógł wykonywać pracy zawodowej, to ma prawo do otrzymania odszkodowania zapewniającego godne życie. Dodać tu koniecznie trzeba, że o odszkodowanie w ramach ubezpieczenia OC wystąpić może także rodzina pacjenta, który z powodu błędu medycznego stracił życie.

Jaki zakres obejmuje ubezpieczenie OC dla lekarzy?

Można się nierzadko spotkać ze stwierdzeniem, że skoro OC lekarzy jest obowiązkowe, to polisy różnią się od siebie jedynie ceną, ale zakres ubezpieczenia wszędzie jest taki sam. Nie jest to prawdą. Firma ubezpieczeniowe oferują bowiem różne rozwiązania w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla lekarzy. Istotne jest zatem, aby każdy medyk przed wykupieniem konkretnej polisy dokładnie zapoznał się z zakresem ubezpieczenia. Część oferowanych na rynku ubezpieczeniowym polis obejmuje jedynie podstawową ochronę ubezpieczeniową, ale duża część ofert obejmuje jeszcze dodatkowe formy ochrony. Dzięki temu lekarz ma możliwość wyboru takiego ubezpieczenia, które najlepiej spełnia jego oczekiwania i potrzeby.

Jakie konsekwencje grożą za brak ważnej polisy OC?

Wspomniano już, że OC dla lekarzy jest obowiązkowe. W przypadku braku ważnej polisy ubezpieczeniowej lekarz liczyć musi się z poważnymi konsekwencjami. Mowa tu nie tylko o tym, że w przypadku popełniania błędu medycznego, to lekarz będzie musiał osobiście wypłacić odszkodowanie poszkodowanemu pacjentowi, które sięgać może nawet kilkuset tysięcy złotych. Brak ważnego OC wiąże się także z bardzo wysoką karą finansową i zakazem wykonywania zawodu.

Możesz również polubić