Ubezpieczenia radców prawnych, czyli obowiązkowe i kluczowe ubezpieczenie dla każdego radcy prawnego

Ubezpieczenie radców prawnych od odpowiedzialności cywilnej jest najważniejszym ubezpieczeniem, jakie może posiadać radca prawny. Dlaczego? Otóż można za wszelką cenę starać się utrzymywać wysokie standardy etyczne, dysponować niezbędną wiedzą i zapewniać profesjonalną obsługę klienta. Jednakże, pomimo najlepszych starań, czasami klienci mogą czuć się oszukani i rozczarowani usługami. Ponadto, w każdej kancelarii radców prawnych prowadzącej wiele spraw mogą wystąpić niezamierzone uchybienia w profesjonalnym osądzie. Oto więcej informacji o tego typu ubezpieczeniu – dowiesz się między innymi co ono pokrywa, oraz czy jest w Polsce obowiązkowe.

Dlaczego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w tym zawodzie jest tak ważne?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej można zatem sklasyfikować jako ubezpieczenie od błędów w sztuce i zaniedbań. Ubezpieczenie to w znacznym stopniu chroni radcę prawnego i łagodzi ewentualne reperkusje finansowe, które mogą wyniknąć z pozwu wniesionego przez klienta w związku z dostrzeżonymi błędami lub zaniedbaniami wynikającymi z praktyki prawniczej. Tego typu ubezpieczenie z reguły pokrywa koszty obrony przed roszczeniami przeciwko radcy, a także pokrywa wszelkie koszty wynikające z wyroków spowodowanych przez błędy popełnione przez radcę prawnego.

Ważną klauzulą przy zakupie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla radców prawnych jest limit lub kwota odpowiedzialności

Warto jednak zaznaczyć, że polisa przedstawiona każdemu profesjonaliście, czy kancelarii może być zgoła różna, dlatego ważne jest, aby dokładnie ją przeanalizować i omówić jej zakres z agentem ubezpieczeniowym.

Co z reguł pokrywa ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej radców prawnych?

  • Błędy zawodowe: Klienci mogą czuć się pokrzywdzeni z powodu osiągniętego rezultatu. Zdarza się, że często mają rację, więc będą się domagać odszkodowania finansowego, które zostanie pokryte przez ubezpieczenie radców prawnych.
  • Niewywiązanie się z obowiązków zawodowych: Chodzi o  sytuacje, w których radca prawny nie wywiązuje się, z obowiązków zawodowych tak jak powinien, co powoduje szkodę dla klientów.
  • Ochrona przed kosztami sądowymi: Polisa ta zapewnia również pokrycie kosztów obrony przed roszczeniami lub ewentualnych odszkodowań w razie ustalenia odpowiedzialności.

Limity odpowiedzialności w tego typu polisie

Ważną klauzulą przy zakupie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla radców prawnych jest limit lub kwota odpowiedzialności. Limit odpowiedzialności to maksymalna kwota, jaką firma ubezpieczeniowa pokryje w przypadku roszczenia. Im wyższy limit pokrycia, tym proporcjonalnie wyższe będą składki ubezpieczeniowe.

W wielu polisach każda kwota za obronę prawną jest wliczona w limity ubezpieczenia. Oznacza to, że opłaty adwokackie wydane na obronę przed takimi roszczeniami zmniejszą zakres odpowiedzialności dostępny do zapłaty wyroków przeciwko firmie.

Powodem tego jest fakt, że często zdarza się, że koszt obrony przed roszczeniem może być wyższy niż koszt ugoda lub wyroku, więc koszty obrony prawnej stanowią znaczną część roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Czy ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Warto zaznaczyć, że W Polsce, ubezpieczenie radców prawnych jest obowiązkowe. Ubezpieczenie to jest istotne z punktu widzenia ochrony interesów klientów i zapewnienia im pewności co do odpowiedzialności zawodowej swojego doradcy prawnego. Jest to sposób na upewnienie się przez rząd, że poszkodowani klienci nie pozostaną „na lodzie”. Dlatego każdy radca prawny w Polsce jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia, aby móc legalnie i profesjonalnie świadczyć usługi prawne (https://milanowek-ubezpieczenia.pl/ubezpieczenie-oc-dla-radcow-prawnych/).