Ubezpieczenie biur rachunkowych – co warto wiedzieć?

Jeśli ktoś ma działalność, która wiąże się z prowadzeniem księgowości, to musi pamiętać o wykupieniu obowiązkowego ubezpieczenia, czyli polisy od odpowiedzialności cywilnej. Osoby decydujące się na skorzystanie z usług biura rachunkowego zawsze powinny zwracać uwagę na to, czy oferuje tego typu ochronę. Obejmuje ona szkody, które powstały w wyniku prowadzenia działalności biura rachunkowego lub jego zaniechania.  Jest to obowiązek, który spoczywa na wszystkich przedsiębiorcach zajmujących się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, nakłada g o ustawodawca.

W jaki sposób działa ubezpieczenie biur rachunkowych?

Jeśli firma świadczy usługi, które dotyczą księgowości i rachunkowości, to musi mieć wykupioną polisę ubezpieczeniową, która zapewnia usługobiorcom ochronę obejmującą różnego typu szkody, które powstały na skutek prowadzonej działalności. Nie ma znaczenia to, czy stanowią one celowe działanie, czy wynikają z zaniechania biura rachunkowego. Poszkodowany usługobiorca może liczyć na uzyskanie należnego mu odszkodowania, zgodnie z zapisami widniejącymi w umowie podpisanej z ubezpieczycielem.

Ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych musi zostać wykupione jak najwcześniej, najpóźniej w dniu, który poprzedza rozpoczęcia świadczenia usług związanych z prowadzeniem ksiąg

Ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych musi zostać wykupione jak najwcześniej, najpóźniej w dniu, który poprzedza rozpoczęcia świadczenia usług związanych z prowadzeniem ksiąg. Jest to obowiązkowe, a brak aktualnej polisy wiąże się z nałożeniem kary przez ustawodawcę. Zapewnia ona ochronę właścicielowi przed odpowiedzialnością cywilną. Trzeba liczyć się z tym, że popełnienie błędu w przypadku ksiąg rachunkowych może wiązać się z bardzo poważnymi konsekwencjami, przede wszystkim finansowymi. Kary opiewają na bardzo wysokie kwoty, a o pomyłkę nietrudno, nawet w przypadku wykwalifikowanych i doświadczonych księgowych.

Co obejmuje ubezpieczenie biur rachunkowych?

Trzeba pamiętać o tym, że zawód księgowego wiąże się z niemałym ryzykiem, dlatego kluczowe staje się wykupienie ubezpieczenia dla biura rachunkowego. W ten sposób firma zabezpiecza się przed dotkliwymi stratami finansowymi. W większości przypadków może całkowicie uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami, w zależności od zakresu wybranej polisy. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie, gdy zostanie udowodnione, że do szkody doszło w wyniku działania lub zaniechania pracownika biura rachunkowego. Może zdarzyć się tak, że klient skieruje sprawę do sądu, a w przypadku jego wygranej odszkodowanie zostanie mu wypłacone właśnie z polisy OC. Firma nie będzie musiała ponosić kosztów z własnej kieszeni.

Produktów ubezpieczeniowych dla biur rachunkowych jest wiele, nie trzeba ograniczać się wyłącznie do obowiązkowej podstawy. Można wybrać rozszerzony pakiet, za opłata dodatkowej składki ubezpieczenie obejmuje przykładowo kadry i płace (wiąże się to z obliczaniem wynagrodzeń, składkami do ZUS-u i US. Przedsiębiorca ma też do wyboru nadwyżkowe ubezpieczenie OC dla biura rachunkowego lub ubezpieczenie czynności doradztwa podatkowego.

Podstawowe OC biura rachunkowego ma ograniczenia

Trzeba liczyć się z tym, że ubezpieczenie biur rachunkowych w wersji podstawowej wiąże się z ograniczeniami. W pierwszej kolejności należy dokładnie zapoznać się z zakresem polisy, przeczytać wszystkie widniejące w niej zapisy. Niektóre ryzyka nie zostają objęte obowiązkowym ubezpieczeniem, co dotyczy przykładowo czynności kadrowo-płacowych (czytaj więcej tutaj: https://milanowek-ubezpieczenia.pl/bezpieczenstwo-finansowe-biura-rachunkowego-dzieki-ubezpieczeniu-oc/). Nie należy również oczekiwać, że polisa OC pokryje szkody związane z doradztwem podatkowym, czyli prowadzeniem ksiąg podatkowych, sporządzaniem zeznań i deklaracji. Obowiązkowe ubezpieczenie dla biur rachunkowych nie obejmuje również ryzyk cybernetycznych.

Możesz również polubić