Ubezpieczenie OC dla Radców Prawnych

Radca Prawny do zawód, który cieszy się ogromną popularnością i uznaniem wśród szerokiego grona osób. Usługi radców prawnych są jednymi z najczęściej wykorzystywanych- wiele osób od czasu do czasu spotyka sytuacja, która wymaga profesjonalnych porad i działań zgodnych z literą prawa. Jest to jednak zawód, który wiąże się z wysokim ryzykiem. Nic więc dziwnego, że każdy radca prawny musi posiadać ubezpieczenie OC. Jaką ochronę daję? Co warto o nim wiedzieć? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska. Gotowi na garść praktycznych wskazówek? Ciekawi? Zaczynamy!

Ubezpieczenie radcy prawnego OC- wszystko, co warto o nim wiedzieć

Ubezpieczenie radcy prawnego (iexpert.pl/radca-prawny) odpowiedzialności cywilnej, zwane w skrócie OC, jest ubezpieczeniem obligatoryjnym dla każdego radcy. Wymóg ten został uregulowany w ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych. Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC powstaje nie później, niż w dniu, który poprzedza rozpoczęcie okresu wykonywania zawodu radcy prawnego.

Radca Prawny do zawód, który cieszy się ogromną popularnością i uznaniem wśród szerokiego grona osób

Korzyści wynikające z ubezpieczenia OC dla Radców Prawnych

Ubezpieczenie OC przypisane konkretnemu radcy prawnemu bądź całej kancelarii prawnej chroni prawnika, gwarantując odszkodowanie dla osób, którym dany radcy prawna wyrządzi szkodę, która nastąpiła w wyniku wykonywania przez niego czynności zawodowych, jak również zaniechania wykonania obowiązków. Pomimo wielu lat nauki, niejednokrotnie wieloletniego doświadczenia, radca prawny, jak każdy z nas, jest człowiekiem, który może popełniać błędy. Nie ma osób nieomylnych, które przez całe swoje życie zawodowe nie miały żadnego potknięcia. Ubezpieczenie radcy prawnego, daje więc prawnikom pewne poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, że w razie zaistnienia niechcianej pomyłki, są oni chronieni od indywidualnego ponoszenia kosztów związanych z odszkodowaniem na rzecz swojego klienta.

Bezpieczeństwo w oczach klientów i partnerów zawodowych

Radca Prawny do zawód, który cieszy się ogromną popularnością i uznaniem wśród szerokiego grona osób

Oprócz tego, że ubezpieczenie radcy prawnego daje indywidualnym prawnikom bądź całym kancelariom prawnym, swojego rodzaju poczucie bezpieczeństwa, polisa OC to także większa wiarygodność w oczach potencjalnych klientów bądź partnerów biznesowych. W dzisiejszych czasach pełnych trudnych, skomplikowanych i zawiłych spraw, polisa OC wydaje się być kwestią podstawową, dzięki której możemy cieszyć się ograniczonym ryzykiem działania zawodowego.

Czy kancelaria prawna, w ramach której swoje usługi prawne oferuje radca prawny, ma obowiązek zawarcia polisy ubezpieczeniowej?

Wiele radców prawnych zastanawia się, na kim spoczywa obowiązek zawarcia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Odpowiedź jest prosta i jednoznaczna- kancelaria, w której pracuje radca prawny, nie ma obowiązku zawierania polisy OC. Posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC ciąży na samym radcy prawnym.

Wyłączenia


Ubezpieczenie radcy prawnego OC nie obejmuje wszystkich przypadków, które wynikają z działania bądź zaniechania wykonania czynności zawodowych przez radcę prawnego. Wyróżnić możemy wyłączenia, które nie będą podlegać ubezpieczeniu. Do tej grupy można zaliczyć m.in.:

  • Szkody, które powstały wskutek działań wojennych, zamieszek, rozruchów, stanu wojennego czy aktów terroru,
  • Szkody, które zostały wyrządzone przez radcę prawnego skreślonego z listy radców prawnych,
  • Szkody wyrządzone przez radcę prawnego w czasie trwania zawieszenia prawa do wykonywania zawodu,
  • Utrata, zniszczenie bądź uszkodzenia mienia najbliższej rodzinie bądź powinowatym w tej samej linii, bądź stopniu co radca prawny.

Ubezpieczenie radcy prawnego OC to gwarancja bezpieczeństwa, zarówno dla prawników, jak i ich klientów (https://milanowek-ubezpieczenia.pl/pociagniecie-do-odpowiedzialnosci-radcy-prawnego/).

Możesz również polubić