Obowiązkowe OC lekarzy – dlaczego jest takie ważne?

Pacjenci coraz częściej pozywają lekarzy za błędne diagnozy lub stosowanie nieadekwatnych metod leczenia. W takim wypadku medyk może ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną, a niekiedy przeciwko niemu może również zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Pomyłki zdarzają się mniej i bardziej doświadczonym lekarzom pracującym w różnego rodzaju placówkach, dlatego to ważne, by specjalista miał wykupioną obowiązkową polisę OC. A kiedy takie ubezpieczenie może się przydać?

Odpowiedzialność za błędy medyczne

Błędy medyczne mogą doprowadzić do znacznego uszczerbku na zdrowiu, a wyjątkowych przypadkach również do utraty życia pacjenta. Wówczas osoba poszkodowana lub rodzina zmarłego mogą pozwać lekarza, pielęgniarkę, a nawet całą placówkę. Błąd w sztuce lekarskiej to działanie niezgodne z aktualną wiedzą i praktyką medyczną, które może obejmować takie sytuacje jak:

  • błędna diagnoza, w wyniku której zastosowano niewłaściwe leczenie
  • źle przeprowadzone leczenie, zaniechanie wykonania operacji lub zaniedbanie opieki nad pacjentem
  • zastosowanie niewłaściwego produktu leczniczego.

W każdym z powyższych przypadków obowiązkowe OC lekarza może go uchronić przed koniecznością wypłaty wysokiego odszkodowania. Jest to szczególnie ważne, gdy pacjent pozywa medyka na drodze cywilnej i oczekuje zadośćuczynienia za doznany uszczerbek na zdrowiu.

Zaniechanie udzielenia świadczeń zdrowotnych


W pracy lekarza może się zdarzyć taka sytuacja, gdy medyk odmówi leczenia, ponieważ pochopnie uzna, że nie jest ono konieczne. Zaniechanie może polegać na niewykonaniu niezbędnych badań, nieprzeprowadzeniu koniecznego zabiegu bądź operacji oraz nieprzepisaniu stosownych leków. Pacjenci leczący się na NFZ bez skierowania od lekarza nie będą mogli skorzystać z rehabilitacji lub innych form pomocy. W takim wypadku każda zwłoka może przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia i skutkować niezdolnością do wykonywania pracy. Obowiązkowe OC lekarza powinno pokryć roszczenia osoby poszkodowanej. Jednak zwykła polisa nie będzie obejmowała sytuacji skrajnych, w których doszło do niewłaściwego wykonania usługi przez medyka będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Niewłaściwa opieka lekarska w miejscu pracy

Szpitale i inne placówki medyczne notorycznie cierpią na braki personalne. Na dyżurze często pracuje minimalna ilość lekarzy i pielęgniarek, co może doprowadzić do niewłaściwej opieki nad pacjentem. Jeśli chory nie otrzyma na czas leków lub nie będzie mógł skorzystać z konsultacji lekarskiej, to jego stan zdrowia może się znacząco pogorszyć. W efekcie pacjent może pozwać wybranych pracowników lub cały szpital. W sądzie osoba poszkodowana musi udowodnić, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy między organizacją pracy w szpitalu lub działaniem personelu a doznanym uszczerbkiem na zdrowiu. Mając wykupioną polisę OC, lekarz nie musi się martwić o wysokość odszkodowania, ponieważ dobre ubezpieczenie powinno je pokryć w całości. Ważne, by sprawdzić warunki umowy przed jej podpisaniem i korzystać z usług renomowanych agencji ubezpieczeniowych, które są w pełni wypłacalne.

Poza obowiązkowym OC lekarza medyk może zdecydować się także na dodatkowy pakiet obejmujący wiele innych sytuacji, które mogą się przydarzyć podczas udzielania świadczeń medycznych. Wysokość składki będzie uzależniona od ryzyka zawodowego i wybranej specjalizacji. Najwięcej za OC zapłacą chirurdzy, anestezjolodzy, onkolodzy i ginekolodzy, ponieważ są to obszary, w których najczęściej popełniane są błędy medyczne.

Możesz również polubić