Polisa OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami – czym jest, i przed czym chroni?

Zawód pośrednika nieruchomości obarczony jest sporym ryzykiem zawodowym, w związku z obrotem nieruchomościami o dużej wartości i różnymi transakcjami związanymi z ich sprzedażą, najmem czy kupnem. Obowiązkowe ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami to korzyści dla obu stron współpracy, nie tylko pośrednika, ale przede wszystkim klienta – co warto o nim wiedzieć?

Co to jest ubezpieczenie OC dla pośredników nieruchomości?

Ubezpieczenie OC dla pośredników w obrocie nieruchomościami to szczególny rodzaj polisy, które jest obowiązkowe dla każdego pracującego w tym zawodzie. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę klientom współpracującym z danym pośrednikiem, a którego działania mogły doprowadzić do szkód materialnych czy innych, będących skutkiem zaniechania obowiązków. Taką polisą objęte są również działania współpracowników pośrednika nieruchomościami, jeżeli ich zatrudnia. Dokładne wytyczne na ten temat znajdują się w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, a także w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Obowiązek posiadania polisy – dla kogo?

Polisa OC dla pośredników w obrocie nieruchomościami ma szeroki zakres, z uwagi na specyfikę działalności oraz złożoność działań, jakie podejmuje pośrednik podczas współpracy z klientem

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność o profilu obrotu nieruchomościami, i wykonuje zawód pośrednika nieruchomości, zobowiązany jest prawnie do wykupienia polisy OC. Obejmuje ona nie tylko samego pośrednika nieruchomości, ale wszystkich pracowników zatrudnionych w takim przedsiębiorstwie. Oznacza to, że niedopatrzenie lub zaniechanie obowiązków pracownika firmy w obrocie nieruchomościami, mogą być pokryte wykupioną polisą OC.

Co wchodzi w skład ochrony polisy OC dla pośredników?

Polisa OC dla pośredników w obrocie nieruchomościami ma szeroki zakres, z uwagi na specyfikę działalności oraz złożoność działań, jakie podejmuje pośrednik podczas współpracy z klientem. Do najważniejszych można zaliczyć następujące przypadki, określone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami:

  • OC za szkody powstałe w sytuacji wykonywania opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie rynku nieruchomości
  • OC za szkody spowodowane przez banery reklamowe umieszczone na nieruchomościach,
  • OC w związku ze świadczeniem usługi home stagingu,
  • OC pracodawcy,
  • OC za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, najmem bądź użytkowaniem pomieszczeń biurowych wykorzystywanych w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa przez Ubezpieczonego,
  • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
  • zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia dokumentów.

Warto również podkreślić, że w przypadku niedostosowania się do obowiązkowego wykupienia polisy ubezpieczeniowej przez pośrednika, grozi mu grzywna w wysokości od 8 tys. do 20 tys. złotych.

Gdzie wykupić polisę dla pośredników nieruchomości i ile kosztuje?

Na obecnym rynku finansowym, pośrednik nieruchomości ma możliwość zakupienia polisy ubezpieczeniowej w kilku największych ubezpieczalniach, oczywiście ostateczna decyzja zależy od indywidualnego wyboru przedsiębiorcy oraz korzystnej oferty przedstawionej przez daną firmę. Podczas zakupu warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę, ale przede wszystkim na zakres takiej polisy – niektóre z nich są bardziej rozbudowane, a także gwarantowana kwota odszkodowania jest wyższa, co faktycznie zabezpiecza pośrednika przed ewentualnymi nieprzyjemnościami w nieprzewidzianej sytuacji.