OC biura rachunkowego – co to jest i dlaczego jest ważne?

OC biura rachunkowego – co to jest i dlaczego jest ważne?

Jeśli prowadzisz biuro rachunkowe lub pracujesz jako księgowy na etacie lub zleceniu, powinieneś wiedzieć, że Twoja działalność wiąże się z obowiązkiem posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). W tym artykule wyjaśnimy, czym jest OC biura rachunkowego iExpert, kto musi je wykupić, co obejmuje i jakie są konsekwencje jego braku.

Czym jest OC biura rachunkowego?

OC biura rachunkowego to ubezpieczenie, które chroni właściciela biura lub księgowego przed roszczeniami odszkodowawczymi ze strony klientów lub innych osób, które poniosły szkodę w wyniku błędów lub zaniedbań w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Ubezpieczenie pokrywa koszty naprawienia szkody lub wypłaty odszkodowania do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w polisie.

Kto musi mieć OC biura rachunkowego?

Suma gwarancyjna to maksymalna kwota, jaką ubezpieczyciel może wypłacić w ramach OC biura rachunkowego

Obowiązek posiadania OC biura rachunkowego wynika z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i dotyczy przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Oznacza to, że OC muszą mieć zarówno osoby prowadzące własne biura rachunkowe, jak i księgowi zatrudnieni na etacie lub umowie zlecenia w takich biurach. Nie dotyczy to natomiast księgowych pracujących na podstawie umowy o pracę w innych firmach.

Co obejmuje OC biura rachunkowego?

OC biura rachunkowego obejmuje szkody wyrządzone klientom lub innym osobom w związku z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Może to być np.:

 • niewłaściwe sporządzenie deklaracji podatkowych lub sprawozdań finansowych,
 • nieprawidłowe rozliczenie podatku VAT lub PIT,
 • opóźnienie w przekazaniu dokumentów do urzędu skarbowego lub ZUS,
 • utrata lub uszkodzenie dokumentacji księgowej,
 • naruszenie tajemnicy zawodowej.

OC biura rachunkowego nie obejmuje natomiast szkód wynikających z:

 • umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego,
 • działalności niezgodnej z prawem lub dobrymi obyczajami,
 • sporów sądowych lub administracyjnych dotyczących kwestii podatkowych,
 • ryzyka walutowego lub kursowego,
 • działania siły wyższej.

Suma gwarancyjna to maksymalna kwota, jaką ubezpieczyciel może wypłacić w ramach OC biura rachunkowego

Jaką sumę gwarancyjną powinno mieć OC biura rachunkowego?

Suma gwarancyjna to maksymalna kwota, jaką ubezpieczyciel może wypłacić w ramach OC biura rachunkowego. Ustawa o rachunkowości określa minimalną sumę gwarancyjną na poziomie 10000 euro. Jednak warto rozważyć wyższą sumę, ponieważ szkody mogą być znacznie większe niż ta kwota. Suma gwarancyjna powinna być dostosowana do wielkości i rodzaju działalności, liczby i profilu klientów oraz potencjalnego ryzyka.

Jak wybrać OC biura rachunkowego?

Wybór OC biura rachunkowego nie jest prosty, ponieważ na rynku istnieje wiele ofert ubezpieczeniowych o różnym zakresie i cenie. Dlatego warto porównać kilka propozycji i zwrócić uwagę na następujące kryteria:

 • suma gwarancyjna – im wyższa, tym lepsza ochrona,
 • zakres ochrony – im szerszy, tym więcej sytuacji jest objętych ubezpieczeniem,
 • wysokość składki – im niższa, tym mniejszy koszt ubezpieczenia,
 • warunki umowy – im mniej wyłączeń i ograniczeń, tym lepsze warunki ubezpieczenia,
 • opinie klientów – im lepsze, tym większe zaufanie do ubezpieczyciela.

Podsumowanie

OC biura rachunkowego to nie tylko obowiązek prawny, ale także sposób na zabezpieczenie się przed nieprzewidzianymi kosztami związanymi z ewentualnymi błędami lub zaniedbaniami w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Ubezpieczenie to chroni właściciela biura lub księgowego przed roszczeniami odszkodowawczymi ze strony klientów lub innych osób, które poniosły szkodę w wyniku jego działalności. Wybierając OC biura rachunkowego, należy zwrócić uwagę na sumę gwarancyjną, zakres ochrony, wysokość składki, warunki umowy i opinie klientów. Tylko wtedy można mieć pewność, że ubezpieczenie spełni swoją rolę i zapewni spokój i bezpieczeństwo w pracy.

Możesz również polubić