Czym się charakteryzuje ubezpieczenie zarządcy?

Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości jest to obowiązkowy dokument, który powiem posiadać każdy zarządca nieruchomości – taka informacja jest oparta o przepisy prawa i obowiązuje małe, a także średnie przedsiębiorstwa, które zajmują się zarządzaniem nieruchomościami. Warto mieć na uwadze, że na rynku jest bardzo szeroka oferta dotycząca możliwości zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla zarządcy nieruchomości. Taką polisę można zawrzeć szybko, bez szeregu formalności, a jednocześnie w bardzo komfortowy sposób, bez wychodzenia z domu. Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości obejmuje swoim zakresem ochrony wszystkie osoby, które zostają zatrudnione na umowę o pracę, a także umowę zlecenie przez zarządcę nieruchomości. Warto mieć na uwadze, że według prawa takie ubezpieczenie musi być dołączone do każdej umowy, która jest zawierana z klientem.

Dlaczego potrzebne jest ubezpieczenie zarządcy nieruchomości?

Zarządca nieruchomości ponosi wszelką odpowiedzialność za wystąpienie czynności, które zostają zawarte w umowie pomiędzy nim, a na przykład wspólnotą mieszkaniową. Jest to niezwykle istotny zapis, który ma ogromne znaczenie w przypadku wypłaty z polisy OC zarządcy nieruchomości. Zarządca nieruchomości jest to osoba, która sprawuje nadzór nad budynkiem, zwykle wspólnoty mieszkaniowej. Taki dokument jest niezwykle istotny w przypadku wystąpienia ewentualnych nieporozumień na terenie wspólnoty mieszkaniowej dla zarządcy nieruchomości, dlatego każda umowa powinna być bardzo sumiennie skonstruowana, ponieważ każdy w niej zawarty zapis ma ogromną moc prawną, dlatego umowy są zawierane obligatoryjnie, a posiadanie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej zawodowej dla zarządcy jest wymogiem. Taka umowa powinna zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Co może zawierać umowa ubezpieczenia OC dla zarządcy?

W umowie OC dla zarządcy powinny znaleźć się wszystkie zapisy, które powinny chronić ubezpieczenie nowego przed wystąpieniem różnych czynników. Polisa chroni zarządcę w przypadku konieczności wypłaty odszkodowania, które jest kierowane do osoby trzeciej ponoszącej straty z winy zarządcy nieruchomości. Warto nadmienić, że brak obowiązkowego ubezpieczenia OC wiąże się z nałożeniem kary na zarządcę nieruchomości, ponieważ posiadanie tego typu polisy to ustawowy obowiązek.

Kara jest dość słona, a jej wysokość znajduje się w przedziale od czterokrotnego do dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym ten, w którym zarządza nieruchomości powinien wykupić ubezpieczenie zarządcy od odpowiedzialności cywilnej. Warto mieć na uwadze, że na wysokość nałożonej kary może mieć wpływ także czas przez jaki nie została wykupiona polisa oraz zakres działalności, która jest prowadzona przez zarządce nieruchomości.

Czas na wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia dla zarządcy nieruchomości to okres najpóźniej do dnia poprzedzającego początek zarządzania daną nieruchomością przez jej zarządcę. Decydując się na podpisanie polisy warto zwrócić uwagę także na kilka kwestii, między innymi:

  • suma ubezpieczenia
  • suma gwarancyjna
  • wysokość miesięcznej składki
  • zakres ochrony.

Warto mieć na uwadze, że zakup ubezpieczenia zarządcy nieruchomości jest to bardzo poważna kwestia, dlatego oferta powinna zostać starannie zweryfikowana, a firma ubezpieczeniowa sprawdzona. Każdy ubezpieczony powinien także zagłębić się w warunkach ubezpieczenia oraz poznać ich zakres przed podpisaniem dokumentów przed zakupem. Warto także przemyśleć wybór kwoty ubezpieczenia, aby była w pełni w stanie zabezpieczyć wszystkie potrzeby ubezpieczonego.