Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców. Co trzeba zrobić, żeby nie płacić za leczenie w Polsce

Cudzoziemcy przebywający w Polsce, a ich pobyt na terenie Polski jest legalny mogą dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego w ramach NFZ. Z racji tego, że jest to dobrowolne, a nie obowiązkowe jak w przypadku Polaków lepszym rozwiązaniem może być ubezpieczenie zdrowotne u prywatnego ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie dla cudzoziemca – dla czego warto się ubezpieczyć?

Obcokrajowcy przebywający w Polsce i osoby zatrudniające cudzoziemców często zastanawiają się gdzie szukać ubezpieczenia. Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców to podstawa dla wszystkich osób z zagranicy przebywających na terytorium Rzeczpospolitej, szczególnie jeśli wykonują niebezpieczna pracę np. na budowie czy w transporcie.

Warto pamiętać, że szpital nie odmówi pomocy nikomu jednak osoba bez ubezpieczenia może słono za taki pobyt zapłacić. Przykładowo najtańszy dzienny pobyt na oddziale kosztuje 116 zł, a najdroższy- około 3200 zł, za pobyt w Klinice Anestezjologii lub Intensywnej Terapii dla Dorosłych. Wizyta na SOR to wydatek rzędu 150- 400 zł, a każda dodatkowa godzina spędzoną w szpitalu to koszt 60-100 zł.

Osoba nieubezpieczona będzie zmuszona płacić za wszystkie wizyty u lekarzy. Wizyta u internisty kosztuje około 60 zł, u dentysty 150 zł, u ginekologa 130 zł, dermatolog to wydatek nawet około 300zł. Jak widać są to nie małe koszty. Z tego powodu warto rozejrzeć się za ubezpieczeniem, szczególnie, że prywatni ubezpieczyciele oferują pakiety już od 48 zł miesięcznie. Jak widać jest to niepowyrównywanie mniejszy wydatek.

Gdzie szukać ubezpieczenia dla cudzoziemca?

Pracodawcy, zatrudniający osoby z zagranicy, na podstawie umowy o pracę mają obowiązek zgłoszenia ich do ZUS na takich samych zasadach jak pracowników z Polski. Sytuacja komplikuje się, kiedy cudzoziemiec jest zatrudniony na umowę zlecenie lub jest bezrobotny. Wtedy może wystąpić do ZUS z wnioskiem o dobrowolne ubezpieczenie. Wiadomo jednak, jakie problemy przysparza pacjentom polski system ubezpieczeniowy. Osoba, która nie musi ubezpieczać się w ZUS ma wolność wyboru i może zdecydować się na ubezpieczenie prywatne. Pozwala to, przy porównywalnych kosztach uniknąć kolejek do specjalistów i gwarantuje komfortowe warunki leczenia na jakie często nie mogą sobie pozwolić pacjenci ubezpieczeni w ZUS.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców – jakie są jego koszty i zakres

Zakres i koszty prywatnego ubezpieczenia zależą od wybranego ubezpieczyciela, pakietu, zakresu ochrony, wieku pacjenta, rodzaju wykonywanej pracy itp. Wybór odpowiedniego zależy od predyspozycji i możliwości finansowych osoby, która ma ubezpieczeniu podlegać. Często obejmuje opieką lekarską na terenie Polski z możliwością rozszerzenia na strefę Schengen. Polisa może pokrywać takie świadczenia jak:

  • wizyta u lekarza w razie nagłego zachorowania;
  • wizyta u stomatologa;
  • podstawowe badania laboratoryjne, w tym RTG, EKG, USG, rezonans magnetyczny;
  • leczenie i zabiegi ambulatoryjne;
  • leczenie w szpitalu oraz operacja;
  • leczenie w ciąży;
  • transport medyczny do szpitala, między palcówkami medycznymi, do miejsca zamieszkania;
  • zwrot kosztów leków, opatrunków itp;
  • przyjazd pogotowia.

Zakup polisy jest niezwykle prosty. Można wykupić ją online. Większość agencji ubezpieczeniowych wystawia polisy w kilku językach. Polskie Urzędy do Spraw Cudzoziemców zazwyczaj wymagają polisy w języku polskim. Z tego powodu często dokumenty dostarczane są w dwóch językach. Jeden w języku zrozumiałym dla cudzoziemca, a drugi po polsku. Po opłaceniu składki, polisa wysyłana jest na adres mailowy. Taką polisę można wydrukować i dołączyć do wniosku o kartę pobytu lub wizę.

Możesz również polubić