Każdy radca prawny musi posiadać specjalistyczne ubezpieczenie

Zawód radcy prawnego jest niezwykle trudny. Niewielkie uchybienie może skutkować poważnymi poważnymi konsekwencjami dla klienta, często finansowymi. Dlatego tak ważne są ubezpieczenia dla tej grupy zawodowej, zarówno te obowiązkowe, jak i dobrowolne.

Dlaczego radca prawny musi być ubezpieczony

Ustawodawca, biorąc pod uwagę skomplikowanie oraz ryzyko pracy radców prawnych, zdecydował, że muszą oni być obowiązkowo ubezpieczeni. Trzeba bowiem pamiętać, że zawód radcy jest zawodem zaufania publicznego, a to wiąże się z wysokimi standardami etycznymi oraz z zapewnieniem klientom bezpieczeństwa. To bezpieczeństwo zapewniają właśnie obowiązkowe ubezpieczenia radców prawnych OC.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC radców prawnych obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody, które powstały w wyniku działania lub zaniechania w czasie wykonywania czynności zawodowych

Dodatkowo radcowie mogą wykupić także specjalne ubezpieczenie dobrowolne.

Najważniejsze korzyści z ubezpieczeń, jakie mają radcowie prawni, to:

  1. wykonanie obowiązku ustawowego,
  2. zmniejszenie ryzyka wykonywania zawodu radcy prawnego,
  3. zwiększenie wiarygodności wobec partnerów i klientów,
  4. odszkodowanie za szkodę wypłaca ubezpieczyciel, a nie radca z własnej kieszeni.

Co zapewnia obowiązkowe ubezpieczenie?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC radców prawnych obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody, które powstały w wyniku działania lub zaniechania w czasie wykonywania czynności zawodowych. Jak widać, jest to zabezpieczenie interesów radców. Zwykle podstawowe obowiązkowe ubezpieczenie radców prawnych zapewniają Izby Radców Prawnych w ramach składki członkowskiej.

Coraz częściej firmy ubezpieczeniowe w ramach ubezpieczenia obowiązkowego obejmują także szkody, które mogą powstać w wyniku czynności dokonanych przez aplikanta czy pracownika.

Warto natomiast pamiętać, że obowiązkowe ubezpieczenia radców prawnych nie dotyczą spółek prawniczych lub tzw. zespołów prawniczych, a te formy działalności są niezwykle popularne wśród radców. Dlatego konieczne jest zawarcie dodatkowych ubezpieczeń.

Zawód radcy prawnego jest niezwykle trudny

Korzyści z dobrowolnego ubezpieczenia

Ponieważ obowiązkowe ubezpieczenie OC radców nie zabezpiecza przed roszczeniami, które mogą być skierowane do spółki czy zespołu radców, firmy ubezpieczeniowe proponują specjalne ubezpieczenia, zwane nadwyżkowym. Zwykle dostępne są różne warianty, które obejmują różne aspekty wykonywania zawodu radcy prawnego, ale także osób współpracujących.

Radcowie prawni często wybierają opcję, która zapewnia odszkodowanie za szkody wywołane przez czynności wykonane wstecznie (aż do roku 2005). Istnieje także możliwość ubezpieczenia dokumentów, w razie ich zniszczenia czy uszkodzenia.

 

Możesz również polubić