Czym jest ubezpieczenie od utraty dochodu?

Codzienności, w której żyjemy towarzyszy niepewność. Ostatnie kilkanaście miesięcy pokazało, że budowana przez dziesięciolecia normalność może runąć jak domek z kart. Nie wszystkie zdarzenia jesteśmy w stanie przewidzieć i zareagować na nie odpowiednio. Na szczęście w paru sytuacjach może uratować nas dobrowolne ubezpieczenie. Jest nim między innymi ubezpieczenie utraty dochodu.

Ubezpieczenie utraty dochodu dla przedsiębiorców

Codzienności, w której żyjemy towarzyszy niepewność

Osoby, które prowadzą własny biznes mogą wykupić dodatkowe ubezpieczenie na wypadek utraty płynności finansowej w firmie. Jeśli nie będą w stanie wykonywać obowiązków, świadczenie finansowe może być wypłacane za każdy dzień zwolnienia od 1-go lub 30-go dnia. Wysokość składki uzależniona jest od sumy ubezpieczenia oraz wybranego wariantu wypłaty środków.

Takie ubezpieczenie jest popularne w wielu zawodach, w ramach których prowadzi się jednoosobową działalność gospodarczą. Mogą z niego skorzystać m.in.:

  • lekarze,
  • fizjoterapeuci,
  • prawnicy,
  • radcy prawni,
  • architekci,
  • księgowi.

Nieprzewidziane sytuacje losowe mogą sprawić, że osoby te zostaną z dnia na dzień bez środków do życia, bo będą musiały poddać się leczeniu. Środki z ubezpieczenia pomogą przetrwać ten trudny okres.

Ubezpieczenie utraty dochodu jako składnik inne umowy

W ramach ubezpieczenia na życie towarzystwa ubezpieczeniowe oferują również dodatkową opcję ubezpieczenia od utraty dochodu

W ramach ubezpieczenia na życie towarzystwa ubezpieczeniowe oferują również dodatkową opcję ubezpieczenia od utraty dochodu. Zazwyczaj przy zawieraniu umowy dostępny jest kilka wariantów, takich jak ubezpieczenie z tytułu wypadku lub hospitalizacji.

Dopłata do głównej polisy będzie wtedy niewielka i na pewno opłacalna w stosunku do korzyści, które można odnieść jeśli będzie się korzystać z ubezpieczenia.

Niektóre umowy na kredyty hipoteczne również zawierają dodatkową opcję ubezpieczenia od utraty dochodu. W tej sytuacji kwota wypłacana z ubezpieczenia pokrywa bezpośrednio ratę kredytu.

Potencjalni nabywcy ubezpieczenia muszą spełnić kilka warunków, by otrzymać świadczenie. Nie ma bowiem możliwości otrzymania środków, gdy źródło utrzymania utraci się z własnej winy.

Środki zostaną wypłacone, gdy od utraty pracy doszło z powodu:

  • rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę (nie za porozumieniem stron),
  • ogłoszenia upadłości firmy,
  • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

Świadczenie nie jest wypłacane, gdy pracodawcą była bliska osoba lub umowa na czas określony sama wygasła. Jeśli to pracownik rozwiąże umowę, również nie ma podstaw do wypłaty pieniędzy z tytułu ubezpieczenia. Ubezpieczenie utraty dochodu nie działa w przypadków umów o dzieło oraz umów zlecenie.

 

Możesz również polubić